Trajnim me stafin teknik të Bashkive Kukës dhe Has

Me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të njësive të qeverisjes vendore, ekspertë të ASIG zhvilluan sot trajnimin me stafet teknike të Bashkive Kukës dhe Has.

 

Nisur nga interesi dhe kërkesat gjithnjë e në rritje për produktet e gjeoinformacionit në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga ASHK – Drejtoria Vendore Kukës, ASHK Zyra vendore Tropojë, dhe përfaqësues të stafeve teknike të Bashkive Kukës dhe Has si më poshtë:

 

 • Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit;
 • Drejtoria e Emergjencave Civile;
 • Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave;
 • Drejtoria e Bujqësisë;
 • Njësia Administrative Bicaj;
 • Njësia Administrative Tërthore;
 • Drejtoria e Urbanistikës.

Trajnim me stafet teknike të Bashkive Delvinë, Konispol dhe Finiq

Vijojnë trajnimet në kuadër të nismës së ndërmarrë nga ASIG me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të njësive të qeverisjes vendore. U zhvilluan sot trajnimi me stafet teknike të Bashkive Delvinë, Konispol dhe Finiq.

 

Ekspertët e ASIG patën mundësi ti ofronin të pranishmëve njohuri dhe informacion më të zgjeruar mbi:

 

 • Përdorimin dhe funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
 • Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
 • Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë  Sarandë

Stafet teknike të Drejtorisë  së Planifikimit të Territorit, Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjencave Civile, Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Kullotave dhe Drejtorisë së Projekteve në Bashkinë Sarandë zhvilluan sot më 18.06.2024, në ambientet e kësaj bashkie, nën asistencën e ekspertëve të ASIG trajnimin mbi;

 • Përdorimin dhe funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
 • Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
 • Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

SOFTMOVE

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) është partner në projektin  SOFTMOVE, një projekt i bashkë financuar nga Programi Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, dhe Bashkimi Evropian nëpërmjet Instrumenteve të Para-Antarsimit (IPA III) si një program bashkëpunimi ndërkufitar mes  Shqipërisë dhe Malit të Zi.

Partnerët e projektit SOFTMOVE janë ASIG, DTA Distretto Tecnologico Aerospaziale (IT) dhe NVU Digital Den.

SOFTMOVE synon të ndërtojë marrëdhënie bashkëpunimi dhe partneritete ndërkombëtare që promovojnë përdorimin e dronëve, me fokus në operacionet dhe zbatimin e shërbimeve inovative ajrore dhe përdorimin e shërbimeve hapësinore, në mënyrë që të mund t’u përgjigjet nevojave të qytetarëve në qytetet e ardhshme (smart city), të zonës IPA. Njohuritë dhe ngritja e kapaciteteve janë thelbësore për të përmirësuar aftësitë e zonës së Adriatikut Jugor në përdorimin e teknologjive të dronëve dhe për të propozuar zgjidhje për problemet e qyteteve inteligjente. Zhvillimi i njohurive mbi sistemet ajrore pa pilot do të jetë në gjendje të gjenerojë një ndikim pozitiv ekonomik në industrinë vendase, falë pjesëmarrjes aktive të bizneseve fillestare dhe SME-ve që do të jenë në gjendje të bashkojnë teknologjitë dhe aftësitë ndërdisiplinore.

Trajnim me stafin teknik të bashkisë Librazhd

U zhvillua ditën e premte më 07.06.2024, në ambientet e Bashkisë Librazhd, trajnimi me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të kësaj bashkie, me fokus përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit.

Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga:

 • Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit;
 • Drejtoria e Menaxhimit dhe Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave;
 • Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit;
 • Drejtoria e Sigurisë Publike.

ASIG merr pjesë në simpoziumin EUREF 2024

Përfaqësues të Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) nga Sektori i Kornizës Referuese Gjeodezike dhe Sektori i Infrastrukturës së Sistemeve CORS morën pjesë në Simpoziumin EUREF 2024 i cili u zhvillua në Barcelonë të Spanjës, në datat 5-7 Qershor 2024.

Në këtë konferencë u diskutuan tema me rëndësi të veçantë siç janë realizimi, mirëmbajtja dhe përdorimi i sistemeve evropiane ETRS89, EVRS dhe Rrjetit Permanent Evropian EPN si dhe mbështetja dhe rekomandimet e tyre mbi zhvillimin dhe mirëmbajtjen e Kornizave Referuese Gjeodezike Kombëtare.

ASIG si përfaqësues i Shqipërisë,  një nga vendet e pllakës Euroaziatike, prezantoi në këtë simpozium statusin aktual dhe objektivat për të ardhmen lidhur me Rrjetet e KRGJSH-së, me fokus kryesor Gjeoidin Gravimetrik 2023v.1 dhe përmirësimin e tij në të ardhmen, në funksion të përcaktimit të Referencës Gjeodezike Vertikale në Shqipëri në përputhje me standardet EU (CRS-EU).

Trajnim me stafet teknike të Bashkive Gramsh dhe Peqin

U zhvillua sot në ambientet e bashkisë Gramsh trajnimi me stafet teknike të Bashkisë Gramsh dhe Bashkisë Peqin. Ekspertët e ASIG patën mundësi ti ofronin të pranishmëve njohuri dhe informacion më të zgjeruar mbi:

 • Përdorimin dhe funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
 • Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
 • Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Tiranë

Ekspertët e ASIG zhvillua sot seancën e dytë të trajnimit me stafet teknike të Bashkisë Tiranë me pjesëmarrje nga:

 • Njësitë Administrative në përbërje të Bashkisë Tiranë;
 • Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS-it;
 • Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik;
 • Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike;
 • Drejtoria e Transportit dhe Trafikut Rrugor;
 • Drejtoria e Objekteve në Bashkëpronësi dhe Fondit të Komuniteteve.

Të pranishmit gjatë këtij trajnimi patën mundësi të njihen më nga afër me:

1. Funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;

2. Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;

3. Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

Trajnim me stafin teknik të bashkive Cërrik dhe Belsh

Në vijim të nismës së ndërmarrë nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) me qëllim rritjen e kapaciteteve 💪 të stafeve teknike të bashkive të vendit, u zhvillua dje më 📆 27.05.2024, trajnimi me stafet teknike të bashkive Cërrik dhe Belsh, me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga:

 • Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit;
 • Drejtoria e Ndihmës Juridike dhe Zhvillimit të Territorit;
 • Drejtoria e Bujqësisë, Pyjeve, Mjedisit dhe Pronave Publike.

Trajnim me përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve

Ekspertë të ASIG nga  sektorët e GIS-it Kombëtar, Sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin dhe Sektori i Përpunimit të Imazherive Satelitore,  ditën e  premte më 24.05.2024, në ambientet e sallës Europa zhvilluan trajnimin për përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit me përfaqësues të  Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim ishin si më poshtë:

 • Njohje me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
 • Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit;
 • Prezantim mbi produktet e përfituara nga projekti i Shërbimit Satelitor.