Telefon: +355 4 223 6762

Me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të njësive të qeverisjes vendore, ekspertë të ASIG zhvilluan sot trajnimin me stafet teknike të Bashkive Kukës dhe Has.

 

Nisur nga interesi dhe kërkesat gjithnjë e në rritje për produktet e gjeoinformacionit në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga ASHK – Drejtoria Vendore Kukës, ASHK Zyra vendore Tropojë, dhe përfaqësues të stafeve teknike të Bashkive Kukës dhe Has si më poshtë:

 

  • Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit;
  • Drejtoria e Emergjencave Civile;
  • Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave;
  • Drejtoria e Bujqësisë;
  • Njësia Administrative Bicaj;
  • Njësia Administrative Tërthore;
  • Drejtoria e Urbanistikës.