Telefon: +355 4 223 6762

Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga ASIG

Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve

Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim

Procedura e ankimimit

Kërkesat dhe përgjigjet

 

Shënim: ASIG nuk ofron ndihma shoqërore apo subvencione