Telefon: +355 4 223 6762

DENONCO RASTET E PARREGULLSISË NË FUSHATËN ZGJEDHORE  / KORRUPSIONIT.

 Të dhënat e mbledhura do të përpunohen nga ASIG, në zbatim të Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar.

 Për çdo informacion kontaktoni në numrin e telefonit: +355 4 223 6762.