Telefon: +355 4 223 6762

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

Adresa: Rr. “Papa Gjon Pali II”, Nd. 2, H. 3, 1010 Tiranë

E-mail: info@asig.gov.al

Telefon: +355 4 223 6762

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.