Telefon: +355 4 223 6762

 Specialist

Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Përpunimit të të Dhënave 360 gradë
Publikuar më: 06.03.2024
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 15.03.2024
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Trajnimeve për Gjeoinformacionin
Publikuar më: 18.01.2024
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 28.01.2024
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Përpunimit të Imazherisë UAV
Publikuar më: 20.12.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 20.01.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Përpunimit të Imazheve Satelitore
Publikuar më: 20.12.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 20.01.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Standardeve për Gjeoinformacionin.
Publikuar më: 12.12.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 12.01.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Publikuar më: 07.12.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 07.01.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Koordinimit për NSDI
Publikuar më31.10.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 30.11.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e GIS -it Kombëtar
Publikuar më: 18.08.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 18.09.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Gjeoportalit Kombëtar
Publikuar më: 18.08.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 18.09.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Gjeoportalit Kombëtar
Publikuar më: 18.08.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 18.09.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Standardeve për Gjeoinformacionin
Publikuar më: 18.08.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 18.09.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Publikuar më: 04.08.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 03.09.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Financës.
Publikuar më: 22.06.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 21.07.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Publikuar më: 22.06.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 21.07.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Koordinimit për NSDI.
Publikuar më: 22.06.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 21.07.2023
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Projekteve
Publikuar më: 22.06.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 21.07.2023

 Përgjegjës Sektori

Vend vakant për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Përpunimit të të Dhënave 360 gradë
Publikuar më: 19.01.2024
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 29.01.2024
Vend vakant për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Financës
Publikuar më: 09.01.2024
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 19.01.2024
Vend vakant për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Projekteve në Drejtorinë e Koordinimit dhe Projekteve
Publikuar më: 06.11.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 06.12.2023
Vend vakant për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Inovacionit në Drejtorinë e Kërkimit, Zhvillimit dhe Inovacionit
Publikuar më: 20.07.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 20.08.2023
Vend vakant për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Kërkimit – Zhvillimit në Drejtorinë e Kërkimit, Zhvillimit dhe Inovacionit
Publikuar më: 20.07.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 20.08.2023
Vend vakant për pozicionin Përgjegjës në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
Publikuar më: 22.06.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 21.07.2023

 Drejtor Drejtorie

Vend vakant për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit dhe Projekteve.
Publikuar më: 16.01.2024
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 26.01.2024
Vend vakant për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit dhe Projekteve.
Publikuar më: 12.06.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 19.06.2023

Shpallja e 17 vendeve vakante për ekspertë në ASIG në përdorimin e teknologjive të avancuara

Shtyhet afati i aplikimit për shpalljen e 17 vendeve vakante për ekspertë në ASIG(mbyllur)
Publikuar më: 25.05.2023
Afati i aplikimit ka përfunduar më: 25.06.2023
Shpallja e 17 vendeve vakante për ekspertë në ASIG
Publikuar më: 25.05.2023