Telefon: +355 4 223 6762

Ekspertë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor nga Drejtoria e Përpunimit të të Dhënave Remote Sensing zhvilluan më 09.05.2024, në ambientet e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, leksionin e hapur me temë: “Monitorimi i territorin me teknologji të avancuar”.

Në këtë leksion morën pjesë pedagogë dhe studentë të Departamentit të Gjeodezisë të cilët u njohën dhe diskutuan mbi temat e më poshtme:

  1. Parimet Bazë të Remote Sensing,
  2. Koncepte të përgjithshme mbi satelitët Albania 1 dhe Albania 2,
  3. Aplikimet e shërbimeve të të dhënave satelitore,
  4. Vështrim i përgjithshëm i ecurisë së projektit,
  5. Analizimi i Imazherisë Satelitore.