Telefon: +355 4 223 6762

Menjëherë pas hapjes së aksit rrugor Thuman-Kashar, autosdrada e parë e kategorisë A në Shqipëri, ASIG realizoi realizoi fotografimin 360të këtij aksi, me qëllim përfshirjen e tij në fondin e akseve rrugore kombëtare të mbuluara me fotografi panoramike të gjeoreferencuara me teknologjinë e avancuar me kamera Street View 360°.

Aksi i mbuluar me fotografim ka një gjatësi prej 50 km (në të dy drejtimet) dhe është publikuar në Gjeoportalin Kombëtar të ASIG.

http://360.asig.gov.al/AlbaniaStreetView/player2/