Telefon: +355 4 223 6762

Me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit, ekspertët e ASIG nga sektori e GIS-it Kombëtar, Sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin dhe Sektori i Përpunimit të Imazherive Satelitore, vijuan trajnimin me stafin teknik të bashkive Vorë, Shijak dhe Krujë.