Telefon: +355 4 223 6762

Në vijim të nismës së ndërmarrë nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit, u zhvillua dje trajnimi me stafet teknike të bashkive Kavajë dhe Rrogozhinë, me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga:

 

  • Drejtoria e Politikave Urbane;
  • Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit;
  • Drejtoria e Urbanistikës;
  • Drejtoria e Kadastrës Urbane dhe Menaxhimi i Aseteve Publike;
  • Bordi i Kullimit.