Telefon: +355 4 223 6762

Në vijim të nismës së ndërmarrë nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) me qëllim rritjen e kapaciteteve 💪 të stafeve teknike të bashkive të vendit, u zhvillua dje më 📆 27.05.2024, trajnimi me stafet teknike të bashkive Cërrik dhe Belsh, me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga:

  • Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit;
  • Drejtoria e Ndihmës Juridike dhe Zhvillimit të Territorit;
  • Drejtoria e Bujqësisë, Pyjeve, Mjedisit dhe Pronave Publike.