Telefon: +355 4 223 6762

U zhvillua ditën e premte më 07.06.2024, në ambientet e Bashkisë Librazhd, trajnimi me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të kësaj bashkie, me fokus përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit.

Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga:

  • Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit;
  • Drejtoria e Menaxhimit dhe Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave;
  • Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit;
  • Drejtoria e Sigurisë Publike.