Telefon: +355 4 223 6762

U zhvillua sot në ambientet e bashkisë Gramsh trajnimi me stafet teknike të Bashkisë Gramsh dhe Bashkisë Peqin. Ekspertët e ASIG patën mundësi ti ofronin të pranishmëve njohuri dhe informacion më të zgjeruar mbi:

  • Përdorimin dhe funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
  • Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
  • Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.