Telefon: +355 4 223 6762

Vijojnë trajnimet në kuadër të nismës së ndërmarrë nga ASIG me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të njësive të qeverisjes vendore. U zhvilluan sot trajnimi me stafet teknike të Bashkive Delvinë, Konispol dhe Finiq.

 

Ekspertët e ASIG patën mundësi ti ofronin të pranishmëve njohuri dhe informacion më të zgjeruar mbi:

 

  • Përdorimin dhe funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
  • Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
  • Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.