Portfolio Grid Shortcode

Single: Parallax Sections

Design

Single: 2/3 Images List

Design

Single: Full Images List

Single: 2/3 Gallery

Design

Single: Full Gallery

Design

Single: 2/3 Video

Video
Portfolio Masonry Shortcode

Single: Parallax Sections

Design

Single: 2/3 Images List

Design

Single: Full Images List

Single: 2/3 Gallery

Design

Single: Full Gallery

Design

Single: 2/3 Video

Video
Blog Masonry Shortcode

Realizimi i fotografimit 360° të gjeoreferencuar, të rrjetit rrugor kombëtar dhe zonave urbane

Në kuadër të mbulimit me fotografim 360° gradë të rrjetit rrugor kombëtar, është realizuar fotografimi 360 ° i aksit rrugor Vorë – Kepi i Rodonit dhe është publikuar në Gjeoportalin Kombëtar të ASIG.

Fushat ku mund të përdoret ky produkt janë: dokumentimi fotografik i etapave të ndërtimit të veprave të infrastrukturës, objekteve të ndryshme arkitektonike dhe hapësirave publike, kontrolli dhe mirëmbajtja e akseve rrugore, kontrolli i investimeve të kryera në akse rrugore (sinjalistikë, gjelbërim, ndriçim, etj.), përcaktimi i zonave që kërkojnë ndërhyrje në kuadër të mirëmbajtjes, promovimi i turizmit apo evidentimi i objekteve social – ekonomike.

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Elbasan

Në vazhdën e trajnimeve me stafet teknike të njësive të qeverisjes vendore, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) zhvilloi trajnimin me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafit teknik të Bashkisë Elbasan.

Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga;

 1. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,
 2. Drejtoria e Emergjencave Civile,
 3. Drejtoria e Bujqësisë dhe Menaxhimit të Pyjeve,
 4. Drejtoria e Projektimit.

   

Takim mes ASIG dhe përfaqësuesve të biznesit në fushën e turizmit, të Qarkut Gjirokastër

Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionit Gjeohapësinor (ASIG), znj. Vilma Tomço zhvilloi një takim me një grup përfaqësuesish të 75 bizneseve që operojnë në fushën e turizmit në Qarkun Gjirokastër.

Qëllimi i këtij takimi ishte evidentimi, diskutimi dhe koordinimi për zgjidhjen e një sërë problematikash që lidhen me përditësimin e të dhënave infrastrukturore në sistemin maps.


Të ndodhur në prag të fillimit të sezonit turistik lind nevoja për një orientim sa më të saktë të turistëve dhe vizitorëve, duke evituar në maksimum keqinformimin e tyre me informacione të pa përditësuara, referuar edhe investimeve të shumta të kohëve të fundit në infrastrukturën rrugore.

ASIG ka prioritet bashkëpunimin me të gjithë aktorët dhe institucionet, duke garantuar përditësimin e të dhënave në rang kombëtar.

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Lezhë

Vijojnë trajnimet për rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit nga ekspertët e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG). U zhvillua sot, në ambientet e Bashkisë Lezhë, trajnimi i radhës me pjesëmarrjen e stafeve teknike të:
 • Drejtorisë së Projekteve Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe Transparencës,
 • Drejtorisë së Administrimit të Aseteve dhe Kadastrës,
 • Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit,
 • Drejtorisë së Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban.
   

Takim në kuadër të projektit  “Krijimi i qendrës së gjeoinformacionit në Ballkanin Perëndimor”

Në takimin e organizuar sot nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, në  kuadër të projektit “Krijimi i qendrës së gjeoinformacionit në Ballkanin Perëndimor”  mori pjesë Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor znj. Vilma Tomço.

Ky projekt po zhvillohet nga Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Institutin Gjerman IAMO dhe me financim të Qeverisë Gjermane, misioni i  krijimit të kësaj qendre është të mbështesë sektorët bujqësor të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e anëtarësimit në BE përmes përmirësimit të kapaciteteve njerëzore në analizën e të dhënave gjeohapësinore, përdorimin e Sistemeve të Informacionit Gjeografik (GIS) dhe teknologjive remote sensing.

Znj. Tomço në fjalën e saj bëri një paraqitje të hapave të hedhur nga ASIG në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, duke theksuar gjithashtu bashkëpunimin gjithnjë e në rritje të ASIG me botën akademike.

 

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Durrës

Vijojnë trajnimet për rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit nga ekspertët e Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG). U zhvillua dje më 28.03.2024, në ambientet e Bashkisë Durrës, trajnimi i radhës me pjesëmarrjen e stafeve teknike të:

  • Drejtorisë së Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit;
  • Drejtorisë së Projekteve dhe Infrastrukturës Publike;

Sektorit të pronave publike dhe menaxhimit të aseteve.

   


and more much

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *