Telefon: +355 4 223 6762

U zhvillua në ambientet e sallës Europa, më 01.02.2023, nën drejtimin e Drejtorit të Përgjithshëm të ASIG, znj. Vilma Tomço, mbledhja e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor (BIG).

Në mbledhje ishin të pranishëm të gjithë anëtarët e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor.

Ekspertët e ASIG me anë të prezantimeve të tyre i njohën anëtarët e BIG me ndryshimet e fundit ligjore të cilat prekin fushën e veprimtarisë së ASIG, projektin e shërbimeve satelitore dhe risitë e Gjeoportalit Kombëtar.

Twitter