Telefon: +355 4 223 6762

Në Konferencën e II-të ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit të ujit dhe zhvillimin e qëndrueshëm-WEPSD, e cila u mbajt në ambientet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, më 22-23 shtator 2023, në Tiranë, morën pjesë Drejtori i Përgjithshëm i ASIG znj. Vilma Tomço dhe Drejtori i Drejtorisë së Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar, z. Dritani Prifti.

Drejtuesit e ASIG i njohën pjesëmarrësit me detyrat, funksionet dhe rolin që ASIG ka në ndërtimin e NSDI në Shqipëri si dhe me projektet e reja me fokus në teknologjinë e avancuar që ASIG po zhvillon. Gjithashtu në prezantimet e tyre ata sollën shembuj konkretë të produkteve të përftuara nga imazhet satelitore, përdorimin e tyre për analiza të cilësisë së ujit, erozionit, ndryshimeve klimatike, si dhe mundësitë që këto produkte ofrojnë në fushën e kërkimit dhe studimeve të ndryshme për botën akademike.

Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin lektorë dhe grupe autorësh nga Shqipëria, Greqia, Italia, Gjermania, Bosnja-Hercegovina, Serbia, Slovenia, Kroatia, Izraeli, Turqia, Çekia, Franca, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Austria, Zvicra e të tjerë.

Twitter