Telefon: +355 4 223 6762

 

Sot në ambientet e sallës EUROPA, ekspertë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), vijuan trajnimet për përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga institucionet publike të:

  •  Autoritetit Rrugor Shqiptar;
  •  Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore;
  • Autoritetit Portual Durrës;
  • Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim ishin:

  •  Njohja me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
  • Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit;
  • Prezantimi i produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.