Telefon: +355 4 223 6762
Vijojnë trajnimet për rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit nga ekspertët e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG). U zhvillua sot, në ambientet e Bashkisë Lezhë, trajnimi i radhës me pjesëmarrjen e stafeve teknike të:
  • Drejtorisë së Projekteve Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe Transparencës,
  • Drejtorisë së Administrimit të Aseteve dhe Kadastrës,
  • Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit,
  • Drejtorisë së Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban.