Telefon: +355 4 223 6762

Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionit Gjeohapësinor (ASIG), znj. Vilma Tomço zhvilloi një takim pune me përfaqësues të International Telecommunication Union.

Qëllimi i këtij takimi ishte mundësia e bashkëpunimit rreth përmirësimit të BroadBand Mapping në Republikën e Shqipërisë.  

Në këtë takim ishin të pranishëm edhe ekspertë të ASIG të cilët diskutuan mbi mundësitë e zhvillimit të projekteve të ndryshme për gjeoinformacionin të cilat mund të ndikojnë në sektorin e telekomunikacionit.