Telefon: +355 4 223 6762

Drejtues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) zhvilluan në ambientet e sallës EUROPA një takim me përfaqësues të kompanive italiane “WhereTech” Srl dhe “Up to you” Srl që punojnë në fushën e gjeoinformacionit.

Ky takim kishte në fokus shkëmbimin e eksperiencave mbi krijimin dhe përpunimin e informacionit gjeohapësinor nëpërmjet metodave me teknologji të avancuara të remote sensig dhe krijimin e hartave bazë.

Në këtë takimi të pranishmit diskutuan mbi mundësitë e bashkëpunimit për zhvillimin e projekteve ndryshme në fushën e gjeoinformacionit.