Telefon: +355 4 223 6762

Më 03 Janar 2023, nga baza e Cape Canaveral në Florida, u realizua nisja në hapësirë e satelitëve Albania 1 dhe Albania 2, nga kompania SpaceX me Falcon 9 në misionin e përbashkët Transporter-6, Space Launch Complex 40 (SLC-40).

Bazuar në kontratën e nënshkruar në shtator të vitit 2022 mes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe operatorit ekonomik “Satellogic Inc” e cila konsiston në përdorimin ekskluziv të dy satelitëve, për një periudhë tre vjeçare, për monitorimin e territorit të Republikës së Shqipërisë me teknologji të avancuar satelitore, për herë të parë në vendin tonë do të sigurohet informacion gjeohapësinor i përditësuar si dhe do të ofrohen produkte të imazherisë dhe komponentëve të tjerë të saj nga satelitët e dedikuar Albania-1 dhe Albania-2 . 

Twitter