Telefon: +355 4 223 6762

Drejtoria e Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, me qëllim implementimin e suksesshëm të projektit “Monitorimi i territorit me teknologji të avancuar” si dhe në kuadër të nismës për përfshirjen dhe rritjen e kapaciteteve teknike të autoriteteve publike përgjegjëse përfituese të projektit, zhvilloi në ambientet e sallës Europa, më 08.06.2023 një takim me autoritetet publike në lidhje me ecurinë e implementimit të këtij projekti.

Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues të institucioneve të cilat kanë shprehur interes për projektin e shërbimit satelitor, si më poshtë:

  • Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes ;
  • Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile;
  • Agjencia Kombëtare e Mjedisit;
  • Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura;
  • Agjencia Shtetërore e Kadastrës;

Grupi i punës i kryesuar nga Drejtori i Drejtorisë së Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar z. Dritan Prifti i njohu të pranishmit me:

  • Ecurinë e implementimit të projektit “Monitorimi i territorit me teknologji të avancuar”.
  • Analizimin e avancuar të imazheve me anë të inteligjencës artificiale;
  • Përdorimin e imazheve satelitore për çështje të veçanta.
  • Vizualizimin e të dhënave nga autoritetet publike përgjegjëse.

Gjatë këtij takimi pati diskutime interaktive mbi gjendjen aktuale të infrastrukturës teknike të institucioneve të interesuara mbi projektin e shërbimit satelitor.

Twitter