Telefon: +355 4 223 6762

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG) i përfaqësuar nga Z. Klaudio Çollaku, Drejtor i Drejtorisë së GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit dhe Ivis Noçka, Drejtore e Drejtorisë së Kërkimit, Zhvillimit dhe Inovacionit, mori pjesë në Takimin Bilateral të Kapitullit 27, mbi Mjedisin dhe ndryshimet klimatike, i cili po zhvillohet në Bruksel në datat 19-23 qershor 2023.

Direktiva INSPIRE, 2007/2/EC e përafruar nga ligji nr. 72/2012, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, është pjesë e nën kapitullit Legjislacioni Horizontal, të Kapitullit 27. Z. Çollaku prezantoi në këtë takim hapat e ndërmarrë për përafrimin e legjislacionit dhe implementimin e Direktivës INSPIRE në Shqipëri.

Ai bëri një paraqitje të detajuar të gjithë ecurisë së këtij procesi duke filluar me standardet e gjeoinformacionit të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave, për 31nga 35 temat e nenit 11, të ligjit nr.72/2012, punën e bërë për implementimin e këtyre standardeve, bashkëpunimin dhe suportin për autoritet publike përgjegjëse për gjeoinformacionin si dhe rolin e rëndësishëm që kanë pasur bashkëpunëtoret ndërkombëtar të ASIG në mbarëvajtjen e këtij procesi. Z. Çollaku gjithashtu prezantoi shërbimet që ofrohen në Gjeoportalin Kombëtar të ASIG, informacionin gjeohapësinor që mundësohet në këtë gjeoportal si dhe numrin gjithnjë e në rritje të përdoruesve të tij.

Në mbyllje të prezantimit u paraqitën planet dhe objektivat që ASIG ka në të ardhmen për zhvillimin e Infrastrukturës së Informacionit Gjeohapësinor.Twitter

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *