Telefon: +355 4 223 6762

Në fillim të muajit shkurt Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), është bërë pjesë e rrjetit Copernicus Relay.

Anëtarët e këtij komuniteti të ri janë përfaqësuesit e Copernicus në terren dhe do të promovojnë përfitimet e programit të BE-së për vëzhgimin e Tokës.

Si pjesë e Strategjisë Hapësinore për Evropën, Komisioni Evropian ka krijuar këtë rrjet të ambasadorëve të Copernicus i cili ekziston që prej vitit 2017.

Anëtarët e këtij rrjeti veprojnë si pika kontakti lokale dhe rajonale duke koordinuar dhe promovuar aktivitetet në të gjithë programin Copernicus, si dhe përfitimet dhe mundësitë e tij për bizneset dhe publikun vendas.

Twitter