Telefon: +355 4 223 6762

Në ambientet e Hotel, Butik Padam, u organizua në datat 23-24 Maj, në kuadër të projektit SPATIAL II, workshop-i me temë: “Pricing and open data”.

Në këtë workshop morën pjesë ekspertë të fushës së marketingut nga Autoriteti Holandez i Kadastrës, drejtues të projektit SPATIAL II si dhe përfaqësues nga të gjitha drejtoritë teknike të ASIG.

Fokusi i këtij workshop-i ishte ofrimi i njohurive të reja nga ekspertët holandez me qëllim organizimin e një marketingu sa më të plotë dhe cilësor të produkteve të ASIG.

Gjatë zhvillimit të këtij workshop-i përfaqësuesit e ASIG patën mundësi të njihen me praktikat më të mira të përcjella nga ekspertët holandez në fushën e marketingut të të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore si dhe demonstrimin e drejtpërdrejt të shembujve konkret me produkte të ASIG.

Drejtori i Përgjithshëm i ASIG znj. Vilma Tomço ndoqi nga afër prezantimet e gjetjeve nga grupet e punës gjatë e këtij workshop-i, ku dhe përgëzoi ekspertët holandez dhe stafin e ASIG për rezultatet e arritura gjatë këtij workshop-i dy ditor.