Telefon: +355 4 223 6762

Specialistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), nga drejtoria e GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, morën pjesë në konferencën “Faster, Smarter, Safer” të mbajtur më 02.04.2019, në ambientet e Hotel “Hilton Garden Inn”, organizuar nga “InfoSoft Systems” në bashkëpunim me “Cisco” dhe “F5”.

Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë konferencë ishin:

1. Hyrje në “F5 Networking & InfoSoft Systems”.

2. “Why application security is new must, F5 Networks”.

3. “Security’s new frontier- The Cloud”.

Twitter