Telefon: +355 4 223 6762

Në ambientet e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), u mblodh më 11.04.2019, Komiteti Koordinues,

në kuadër të projektit me temë: ”Informacioni Gjeohapësinor, për një zhvillim të qëndrueshëm të tokës në zonën Tiranë-Durrës”.

Ky takim u mbajt nën drejtimin e z. Lorenc Çala, Drejtor i Përgjithshëm i ASIG, si dhe në prani të një përfaqësuesi të Zyrës së Kryeministrisë, përfaqësuesve të Ambasadës së Japonisë, përfaqësuesve të Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA), si dhe të ekipeve të projektit ASIG dhe JICA.

Në këtë takim u prezantuan objektivat kryesore të projektit, u shqyrtua ecuria e tij e deritanishme, plani i ardhshëm i punës si dhe u shkëmbyen mendime lidhur me problematika të ndryshme dhe miratimin e raportit të përkohshëm.

Twitter