Telefon: +355 4 223 6762

BREAKING NEWS

and other things

Realizimi i fotografimit 360° të gjeoreferencuar  të rrjetit rrugor kombëtar, aksi Thuman-Kashar

Menjëherë pas hapjes së aksit rrugor Thuman-Kashar, autosdrada e parë e kategorisë A në Shqipëri, ASIG realizoi realizoi fotografimin 360të këtij aksi, me qëllim përfshirjen e tij në fondin e akseve rrugore kombëtare të mbuluara me fotografi panoramike të gjeoreferencuara me teknologjinë e avancuar me kamera Street View 360°.

Aksi i mbuluar me fotografim ka një gjatësi prej 50 km (në të dy drejtimet) dhe është publikuar në Gjeoportalin Kombëtar të ASIG.

http://360.asig.gov.al/AlbaniaStreetView/player2/

Nënshkruhet marrëveshja ndërinstitucionale e bashkëpunimit mes ASIG dhe ASPA

U nënshkrua sot marrëveshja e bashkëpunimit ndërinstitucional mes Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) dhe Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA).

Drejtuesit e këtyre dy institucioneve Znj. Vilma Tomço, Drejtor i Përgjithshëm i ASIG dhe Znj. Arlinda Hoti, Drejtor i Deleguar i ASPA nënshkruan në ambientet e ASIG këtë marrëveshje bashkëpunimi dy palëshe,  e cila përfaqëson një hap thelbësor në rritjen e aftësive teknike në fushën e gjeoinformacionit brenda Administratës Publike të Shqipërisë.

Në sajë të këtij bashkëpunimi synohet;

 • Ofrimi e programeve të përbashkëta të trajnimit, duke marrë parasysh ekspertizën e kombinuar të këtyre institucioneve;
 • Zhvillimi i kurrikulave në fushën e gjeoinformacionit, për të përmbushur nevojat specifike të profesionistëve të Administratës Publike.
 • Rritja e kapaciteteve, në sajë të organizimit të programeve të trajnimeve për të forcuar kompetencat e punonjësve të Administratës Publike në fushën e gjeoinformacionit.

Ky bashkëpunim i bazuar në kuadrin ligjor, siguron zbatimin efektiv dhe përfitimin reciprok për të dy institucionet. ASIG dhe ASPA janë të përkushtuar për të avancuar aftësitë e sektorit publik përmes zgjidhjeve inovative dhe të integruara të fushës së gjeoinformacionit.

Takim në kuadër të projektit mes AKMC dhe JICA

Drejtues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm, zhvilluan sot, në ambientet e Sallës Europa një takim informues me përfaqësuesit e Zyrës Rajonale të Agjencisë Japoneze të Bashkëpunimit Ndërkombëtar (JICA) dhe Agjencisë Kombëtarë të Mbrojtjes Civile (AKMC), në kuadër të projektit “Për ngritjen e kapaciteteve për Sistemin Kombëtar të Informacionit për Zjarret në Pyje (NFIS) dhe zgjidhje të bazuara në natyrë për Reduktimin e Rrezikut të Fatkeqësive (Nbs_DRR)”.

 

Gjatë kësaj vizite përfaqësuesit e Zyrës Rajonale të JICA të shoqëruar nga stafi i AKMC prezantuan ekipin bazë i cili do të angazhohet në zbatimin e këtij projekti, për tu njohur në këtë mënyrë me institucionet kryesore zbatuese të kësaj nisme, duke shënuar kështu dhe fillimin e aktiviteteve të projektit.

Trajnim me stafin teknik të Bashkive Dibër dhe Bulqizë

Mes stafeve teknike të Bashkive Dibër dhe Bulqizë në trajnimin e realizuar më 25 Qershor 2024, në mjediset e Bashkisë Dibër, me qëllim rritjen e kapaciteteve të tyre në përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit.

Gjatë këtij trajnimi ekspertët e ASIG patën mundësi ti njihni të pranishmit më shumë me;

1. Funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;

2. Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;

3. Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

Vijon realizimi i fotografimit 360° të gjeoreferencuar  të rrjetit rrugor kombëtar

Me qëllim krijimin e fotografive panoramike të gjeoreferencuara të akseve rrugore kombëtare me teknologjinë e avancuar, me kamera Street View 360°, dhe përditësimin e  tyre të vazhdueshëm, ASIG ka realizuar fotografimin dhe publikimin në Gjeoportalin Kombëtar   të akseve rrugore:

 1. “Kalimash – Qafë Mali – Bajram Curr – Valbonë – Qafë Morinë – Qafë Prush – Has – Kukës”,

   Gjatësia e aksit të mbuluar me fotografi 360° është 286 km.

2. “Kalldrun – Koplik – Razëm – Theth”

  Gjatësia e aksit të mbuluar me fotografi 360° është 85 km.

http://360.asig.gov.al/AlbaniaStreetView/player2/

Trajnim me stafin teknik të Bashkive Kukës dhe Has

Me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të njësive të qeverisjes vendore, ekspertë të ASIG zhvilluan sot trajnimin me stafet teknike të Bashkive Kukës dhe Has.

 

Nisur nga interesi dhe kërkesat gjithnjë e në rritje për produktet e gjeoinformacionit në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga ASHK – Drejtoria Vendore Kukës, ASHK Zyra vendore Tropojë, dhe përfaqësues të stafeve teknike të Bashkive Kukës dhe Has si më poshtë:

 

 • Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit;
 • Drejtoria e Emergjencave Civile;
 • Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave;
 • Drejtoria e Bujqësisë;
 • Njësia Administrative Bicaj;
 • Njësia Administrative Tërthore;
 • Drejtoria e Urbanistikës.

Trajnim me stafet teknike të Bashkive Delvinë, Konispol dhe Finiq

Vijojnë trajnimet në kuadër të nismës së ndërmarrë nga ASIG me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të njësive të qeverisjes vendore. U zhvilluan sot trajnimi me stafet teknike të Bashkive Delvinë, Konispol dhe Finiq.

 

Ekspertët e ASIG patën mundësi ti ofronin të pranishmëve njohuri dhe informacion më të zgjeruar mbi:

 

 • Përdorimin dhe funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
 • Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
 • Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë  Sarandë

Stafet teknike të Drejtorisë  së Planifikimit të Territorit, Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjencave Civile, Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Kullotave dhe Drejtorisë së Projekteve në Bashkinë Sarandë zhvilluan sot më 18.06.2024, në ambientet e kësaj bashkie, nën asistencën e ekspertëve të ASIG trajnimin mbi;

 • Përdorimin dhe funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
 • Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
 • Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

SOFTMOVE

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) është partner në projektin  SOFTMOVE, një projekt i bashkë financuar nga Programi Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, dhe Bashkimi Evropian nëpërmjet Instrumenteve të Para-Antarsimit (IPA III) si një program bashkëpunimi ndërkufitar mes  Shqipërisë dhe Malit të Zi.

Partnerët e projektit SOFTMOVE janë ASIG, DTA Distretto Tecnologico Aerospaziale (IT) dhe NVU Digital Den.

SOFTMOVE synon të ndërtojë marrëdhënie bashkëpunimi dhe partneritete ndërkombëtare që promovojnë përdorimin e dronëve, me fokus në operacionet dhe zbatimin e shërbimeve inovative ajrore dhe përdorimin e shërbimeve hapësinore, në mënyrë që të mund t’u përgjigjet nevojave të qytetarëve në qytetet e ardhshme (smart city), të zonës IPA. Njohuritë dhe ngritja e kapaciteteve janë thelbësore për të përmirësuar aftësitë e zonës së Adriatikut Jugor në përdorimin e teknologjive të dronëve dhe për të propozuar zgjidhje për problemet e qyteteve inteligjente. Zhvillimi i njohurive mbi sistemet ajrore pa pilot do të jetë në gjendje të gjenerojë një ndikim pozitiv ekonomik në industrinë vendase, falë pjesëmarrjes aktive të bizneseve fillestare dhe SME-ve që do të jenë në gjendje të bashkojnë teknologjitë dhe aftësitë ndërdisiplinore.