Telefon: +355 4 223 6762

Vende Vakante në pozicionin Specialist

Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Përpunimit të Imazherisë UAV
Publikuar më: 20.12.2023
Afati i aplikimit deri më: 20.01.2024
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Përpunimit të Imazheve Satelitore
Publikuar më: 20.12.2023
Afati i aplikimit deri më: 20.01.2024
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Standardeve për Gjeoinformacionin.
Publikuar më: 12.12.2023
Afati i aplikimit deri më: 11.01.2024
Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Financës.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Koordinimit për NSDI.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Vend vakant për pozicionin Specialist në Sektorin e Projekteve.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Vende Vakante në pozicionin Përgjegjës

Vend vakant për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Inovacionit në Drejtorinë e Kërkimit, Zhvillimit dhe Inovacionit.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Vend vakant për pozicionin Përgjegjës në Sektorin e Kërkimit – Zhvillimit në Drejtorinë e Kërkimit, Zhvillimit dhe Inovacionit.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Vend vakant për pozicionin Përgjegjës në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.(Afati për aplikim ka përfunduar)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Vende Vakante në pozicionin Drejtor Drejtorie

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Vend vakant për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit dhe Projekteve.(mbyllur)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Shpallja e 17 vendeve vakante për ekspertë në ASIG në përdorimin e teknologjive të avancuara

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Shtyhet afati i aplikimit për shpalljen e 17 vendeve vakante për ekspertë në ASIG(mbyllur)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Shpallja e 17 vendeve vakante për ekspertë në ASIG

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Vende Vakante në pozicionin Drejtor Drejtorie

Vend vakant për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit dhe Projekteve.

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Shpallja e 17 vendeve vakante për ekspertë në ASIG në përdorimin e teknologjive të avancuara

Shtyhet afati i aplikimit për shpalljen e 17 vendeve vakante për ekspertë në ASIG(mbyllur)

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele

Shpallja e 17 vendeve vakante për ekspertë në ASIG

Pranim në shërbimin civil

Lëvizje paralele