Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

Adresa: Rr. "Papa Gjon Pali II", Nd. 2, H. 3, 1010 Tiranë

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: +355 4 223 6762

Na shkruani: