DENONCO RASTET E PARREGULLSISË / KORRUPSIONIT.

Kontakto direkt Drejtorin e Përgjithshëm, në kontaktet si më poshtë:

Z. Lorenc Çala - Drejtor i Përgjithshëm i ASIG

Nr. Tel: 0672086998

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Të dhënat e mbledhura do të përpunohen nga ASIG, në zbatim të Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar.

Për çdo informacion kontaktoni në numrin e telefonit: +355 4 223 6762.

 

 

Na shkruani: