Nr. Rendor 

 Data e  regjistrimit të  kërkesës 

   Objekti 

 Data e kthimit të  përgjigjes 

 Statusi i    kërkesës  Tarifa
 1    10.10.2016 Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015. 

 13.10.2016

 Është përcjellë  përgjigjja  me  shkresë zyrtare.

 

Përfunduar

 

   jo

 2   17.10.2016 Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007

 21.10.2016

Është përcjellë përgjigjja  me shkresë zyrtare.

 

Përfunduar

 

   jo

 3   7.12.2016 

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2015

 16.12.2016

Është përcjellë    përgjigjja me shkresë zyrtare.

   

   Përfunduar

  

   jo

 4   24.02.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015.

 27.02.2017

Është përcjellë  përgjigjja me shkresë zyrtare.

  

  Përfunduar

  

   jo

 5   29.03.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me "Zonat e Mbrojtura"

 30.03.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare

   

  Përfunduar

 

   jo

 6

  04.05.2017

 

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015

  05.05.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare

  Përfunduar

   jo

 7

  29.06.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2015

30.06.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare

  Përfunduar

   jo

 8

  27.09.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015

 29.09.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare

  Përfunduar

   jo

 9

24.10.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me Ortofoto 2007 dhe Ortofoto 2015

26.10.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare.

  Përfunduar

   jo

10

20.11.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me Hartat Topografike.

 

20.11.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare.

 

 Përfunduar

  jo

11

20.11.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me Hartat Topografike.

20.11.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare.

 Përfunduar

  jo

12

18.12.2017

Kërkesë  për informacion në lidhje me parcelën kadastrale.

18.12.2017

Është përcjellë përgjigjja me shkresë zyrtare.

 Përfunduar

  jo