DENONCO KORRUPSIONIN.

Të dhënat e mbledhura do të përpunohen nga ASIG, në zbatim të Ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i ndryshuar.

 

 

Na shkruani: