PËRFSHIRJEN E PUNONJËSVE TË AUTORITETIT SHTETËROR PËR INFORMACIONIN GJEOHAPËSINOR NË VEPRIMATARI POLITIKE GJATË ORARIT TË PUNËS:

 E hëne--E enjte "08:00"--"16:30"

 E premte "08:00"--"14:00"

 


Kontakto direkt Drejtorin e Përgjithshëm, në kontaktet si më poshtë:

 

Z. Lorenc Çala - Drejtor i Përgjithshëm i ASIG

Nr. Tel:    +355672086998

e-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na shkruani: