Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

Seminar mbi sigurinë kibernetike kombëtare
Workshop mbi përdorimin e programeve  fotogrametrike Summit Evolution, Match-AT,  Ortho Vista dhe Microstation
Vizitë pranë Ambienteve të Institutit Gjeografik Ushtarak të Firences
Workshop mbi përdorimin e programeve FME (feature manipulation engine) për harmonizimin dhe implementimin e të dhënave gjeohapësinore konform standardeve të gjeoinformacionit
Publikohet Modeli Dixhital i Terrenit 3D
Projekti mbi Informacionin Gjeohapësinor për Zhvillimin E Qëndrueshëm të Tokës në Zonën Tiranë – Durrës
Workshop me Njësitë e Qeverisjes Vendore për përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar