Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

Mblidhet Komiteti Koordinues i projektit me JICA
Punësimi i ekselentëve dhe praktikat e punës në ASIG
Workshop mbi standardizimin dhe harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore
THIRRJA #4: PROGRAMI KOMBËTAR I PRAKTIKAVE TË PUNËS
Trajnim profesional për ArcGIS Pro.
ANALIZA ASIG 2018
THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR PUNËSIMIN E TË SAPODIPLOMUARVE
Seminar mbi sigurinë kibernetike kombëtare