GEOPORTAL
 

Ne duart tuaja

Akses kudo
 

Ne cdo kohe

NSDI sipas
 

Direktives INSPIRE

ASIG

Autoriteti Shteteror Per Informacionin Gjeohapesinor

Rreth Nesh

“ASIG” është Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,i ngritur në zbatim të ligjit nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë”.

Lexoni më shumë

“Infrastruktura e Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri- Gjeoportali Kombëtar”
Programi Kombëtar i Praktikave të Punës
Prezantimi i Gjeoportalit të Ri Kombëtar
Fotografimi ajror në Republikën e Shqipërisë
Marrëveshje bashkëpunimi midis ASIG dhe JICA
Përdorimi i Hartës Unike Dixhitale rriti numrin e legalizimeve
Publikime të reja të të dhënave Gjeohapësinore
 Vizita e Kryeministrit në ambjentet e ASIG