Telefon: +355 4 223 6762

KRGJSH 2010

KRGJSH-2010 Korniza Rreferuese Gjeodezike Shqiptare që përdoret në Republikën e Shqipërisë është miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 669, datë 07.08.2013 dhe quhet: “Korniza Rreferuese Gjeodezike Shqiptare 2010”…Read More