Pasqyra emërtuese e çeljes së dosjeve për vitin 2023-RHK

Pasqyra emërtuese e celjes së dosjeve për vitin 2023- me vlerë ruajtje të përkohshme

Pasqyra emërtuese e çeljes së dosjeve për vitin 2022-RHK

Pasqyra emërtuese e celjes së dosjeve për vitin 2022- me vlerë ruajtje të përkohshme

Pasqyra emertuese e celjes se dosjeve per vitin 2021 RHK

Pasqyra emertuese e celjes se dosjeve per vitin 2021 Me vlere ruajtje te perkohshme 2021