Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Gusht 2023

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Prill 2023

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Dhjetor 2022

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Gusht 2022

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Prill 2022

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Dhjetor 2021

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Gusht 2021

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Prill 2021

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Dhjetor 2020

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Shtator 2020

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Prill 2020

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Dhjetor 2019

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Gusht 2019

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Prill 2019

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Dhjetor 2018

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Shtator 2018

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Dhjetor 2017

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Gusht 2017

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore për periudhën Janar - Prill 2017

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore per Vitin 2016

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore per Vitin 2015

Raportim i Planit dhe Shpenzimeve Buxhetore per Vitin 2014