Në ambientet e sallës Europa, u organizua nga data 31 Janar deri më 02 Shkurt 2022, workshop-i mbi “Arkitektura e NSDI në Shqipëri dhe ecuria e mëtejshme e projektit SPATIAL II”.Në këtë workshop morën pjesë ekspertë të kadastrës holandeze, nga “Agjencia e Regjistrit të Tokës dhe Hartografisë” dhe përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, ASIG. 

Takimi i parë i GEOBIZ PAC u mbajt online, më 2 Dhjetor 2020. Në këtë takim, koordinatori i projektit, prof. Zheljko Baçiç bëri një prezantim në lidhje me projektin Erasmus + GEOBIZ, qëllimet e tij, organizimin dhe detyrat, si dhe solli një informacion të shkurtër në lidhje me rëndësinë e PAC, qëllimin, detyrat dhe organizimin e punës.

Nën organizimin e JICA(Japan International Cooperation Agency), u mbajt më 23.05.2019, në ambientet e sallës Europa, takimi mbi ecurinë e projektit “Informacioni Gjeohapësinor për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën me intensitet të lartë zhvillimi Tiranë-Durrës”. Në këtë takim ishin të pranishëm, shkëlqesia e tij ambasadori i Japonisë, Makoto Ito, përfaqësues të zyrës për Ballkanin të JICA, stafi i Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), si dhe profesorë dhe studentë të Universitetit Politeknik të Tiranës nga departamenti i Gjeodezisë.

Page 1 of 3