Në Konferencën e II-të ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit të ujit dhe zhvillimin e qëndrueshëm-WEPSD, e cila u mbajt në ambientet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, më 22-23 shtator 2023, në Tiranë, morën pjesë Drejtori i Përgjithshëm i ASIG znj. Vilma Tomço dhe Drejtori i Drejtorisë së Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar, z. Dritani Prifti.

Në kuadër të implementimit të projektit “Monitorimi i territorit me teknologji të avancuar”, Drejtoria e Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar (DPITTA) pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në bashkëpunim me ekspertët e kompanisë Satellogic, organizuan në datat 12-14 shtator workshop-in me temë “Përdorimi i imazheve hiperspektrale”..