Gjeologji 100 K

Në Gjeoportalin Kombëtar Shqiptar të administruar nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor-ASIG janë publikuar 5 grupe të dhënash gjeohapësinore, përkatësisht:

-Gjeologji 100k

-Burimet Energjitike

-Mbulesa e Tokës

-Infrastruktura për Monitorimin e Mjedisit

-Infrastruktura Rrugore ARRSH

Këto shërbime përmbajnë 8 shtresa hartash(layer) dhe mund ti gjeni në linkun : http://geoportal.asig.gov.al/InfoandServices.aspx?lang=AL

Për të aksesuar këto shërbime mund ti referoheni 'Tutorialit për përdorimin e shërbimeve online'.

 

 

 

Me rastin e çeljes së javës së Inovacionit, u organizua në mjediset e Godinës së Inovacionit ceremonia  e përurimit të projektit “Innovation Hub”, në të cilin mori pjesë edhe Kryeministri SH.T.Z. Edi Rama.

Gjithashtu në këtë kuadër, Kryeministri vizitoi edhe ambientet e punës së Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor- ASIG, ku u njoh me arritjet e këtij institucioni në misionin e tij për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor.

 

 

ASIG ka publikuar në Gjeoportalin Kombëtar Ortofoton 2015 për zonat urbane, e cila ju vjen në ndihmë planeve rregullese në vend, procesit të legalizimit dhe përmirësimit të të dhënave të hartës së pasurive të paluajtshme.

 

 

 

 

 

Ortofoto RGB

 

Te nderuar perdorues !

Ju bejme me dije se qe prej dates 13.01.2016 sistemi ALBPOS ka rifilluar funksionimin e tij, gjithashtu dhe web faqa zyrtare e tij albpos.net .

Per zhvillime te metejshme do te mbetemi ne kontakt!