Ekspertët e ASIG, në mbështetje të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (AKMC) me qëllim vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga ngjarja e fatkeqësisë natyrore nga zjarri i cili preku zonën e Peshtanit në Fier, gjatë muajit Korrik 2023, realizuan hartën e mëposhtme tematike.

Falë teknologjisë së avancuar dhe inteligjencës artificiale kjo hartë ju vjen në ndihmë ekspertëve përkatës për analizimin dhe vlerësimin e zonës së prekur nga zjarri, sipërfaqeve të djegura si dhe bimësisë së dëmtuar.

Shërbimi satelitor për AKMC-Zjarret.