Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor mori pjesë në një nga aktivitetet e organizuara në kuadër të konferencës 5-ditore të Rrjetit Panevropian të Arsimit dhe Kërkimit, TNC23, ku këtë vit ishin pjesëmarrës rreth 730 përfaqësues nga 58 shtete të ndryshme të botës.

Ky aktivitet u organizua më 9 qershor, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës nga Rrjeti Akademik Shqiptar i cili ishte edhe mikpritësi i TNC23, një nga rrjetet më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm në fushën teknologjisë së informacionit.

Fokusi i këtij aktiviteti ishte përdorimi i platformave të ndryshme digjitale në Shqipëri.

Drejtori i drejtorisë së GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit z. Klaudio Çollaku, i njohu të pranishmit me funksionalitet e Gjeoportalit Kombëtar të ASIG dhe lehtësirat që krijojnë shërbimet që ofron kjo platformë për të gjithë përdoruesit e gjeoinformacionit.