Thirrja e shtatë e Programit është një mundësi për të gjithë të rinjtë nga 21 deri në 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor” dhe nuk kanë qenë pjesë e programit në thirrjet e mëparshme.

Aplikimi behet në platformën online deri më 31 korrik 2022, në linkun e mëposhtëm:

https://praktika.riniafemijet.gov.al.