Thirrja e gjashtë e Programit është një mundësi për të gjithë të rinjtë nga 21 deri në 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor” dhe nuk kanë qenë pjesë e programit në thirrjet e mëparshme.

Profilet e kërkuara, numrin e pranimeve si dhe aplikimin online mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://praktika.arsimi.gov.al