Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall hapjen e thirrjes së pestë të Programin Kombëtar të Praktikave të Punës.

Aplikimi është i hapur për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, të cilët zotërojnë minimalisht një diplomë Bachelor ose të barasvlefshme dhe që nuk kanë qenë pjesë e programit gjatë thirrjeve të mëparshme.

Afati i fundit për aplikim është data 29 shkurt 2020.

Kohëzgjatja e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës do të jetë tre muaj. Profilet e kërkuara, numrin e pranimeve si dhe aplikimin online mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm:

http://praktika.arsimi.gov.al