Në ambientet e sallës Europa, më 14.01.2019 u mbajt analiza vjetore e ASIG për vitin 2018.

Drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor z.Lorenc Çala, falenderoi të gjithë pjesëtarët e stafit të ASIG, për punën e bërë dhe impenjimin maksimal në realizimin e objektivave madhore të ASIG për vitin që lamë pas.

Në vijim drejtuesit e drejtorive përkatëse të ASIG paraqitën arritjet dhe produktet e secilit sektor si dhe problematikat e hasura për realizimin e tyre.