ASIG ka publikuar në Gjeoportalin Kombëtar Ortofoton 2015 për zonat urbane, e cila ju vjen në ndihmë planeve rregullese në vend, procesit të legalizimit dhe përmirësimit të të dhënave të hartës së pasurive të paluajtshme.

 

 

 

 

 

Ortofoto RGB

 

 Ortofoto CIR