Organizohet më datë 16/07/2015  ora 09:00 mbledhja e rradhës e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor -BIG 

Mbledhja organizohet pranë  Godinës “Ish-Inima” Kati II (Salla Europa), Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë.

Axhenda e Takimit paraqitet në dokumentin e mëposhtëm:

 

AXHENDA E MBLEDHJES