Në mbledhjen e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor (BIG) të datës 21.07.2016

nën drejtimin e Ministres së Shtetit për Inovacion dhe Administraten Publike Znj.Milena Harito,

ASIG prezantoi një dokument të rëndësishëm mbi Standardet Shtetërore për Informacionin Gjeohapësinor në Shqipëri për temat:

  • Sistemi i Adresave

Gjithashtu në mbledhje u prezantua dokumenti mbi “Mbledhjen dhe Përditesimin e të Dhënave Gjeohapësinore të Autoriteteve Publike

 

Në këtë mbledhje u theksua, rëndësia që ka miratimi dhe implementimi i standardeve nga Autoritetet Shtetërore përgjegjëse dhe impakti që do të ketë në rritjen e cilësisë së prodhimit të informacionit gjeohapësinor.